Akademik Personel

* Ünvan ve İsim baş harfine göre (A-Z) sıralanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Sibel AÇIK KEMALOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı

Risk Analizi Anabilim Dalı
E-posta : acik@ankara.edu.tr
Telefon : +90 312 212 67 23 / 1083
CV: http://cv.ankara.edu.tr/acik@ankara.edu.tr