Yükseköğretimde akreditasyon, yükseköğretim programlarında gerçekleştirilen eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerini kapsayacak faaliyetlerinin ve dolayısıyla bu faaliyetler sonucunda programlar tarafından düzenlenen özdeğerlendirme raporlarının güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Programların akreditasyonu bağımsız değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmekte olup, başarılı olan programların ulusal/uluslararası standardlara sahip, nitelik ve nicelik olarak yeterli ve kalite bakımından büyümeye hazır olduğu belirli bir süreliğine tescillenmektedir.

FEDEK web sayfası için tıklayınız.

Bölümümüzün ulusal ve uluslararası kalite standartlarına yetkin olduğunu tescillemek amacı ile akreditasyon çalışmaları FEDEK bağlamında yürütülmektedir.

Bölümümüze 30 Nisan 2016 tarihinden itibaren 5 yıllık süreyle akreditasyon verilmiştir.


FEDEK ANKET FORMU İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

Bölüm Akreditasyon Komisyon Üyeleri:

Doç. Dr. Özlem TÜRKSEN
Mustafa Hilmi PEKALP
Kamil Demirberk ÜNLÜ