Bölümümüz Bologna ders bilgileri ve yeterlilikleri ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri inceleyiniz.

Statistics Bachelor’s Degree, Normal Education (İstatistik Lisans Derecesi, Normal Eğitim)
Statistics Master’s Degree (İstatistik Yüksek Lisans Derecesi Tezli)
Statistics Master’s Degree (İstatistik Yüksek Lisans Derecesi Tezsiz)
Doctora PhD (Bütünleşik Doktora)
Doctora PhD (Doktora)