Akademik ve İdari Personel

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ 1228 mehmetyilmaz@ankara.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcıları
Doç. Dr. Özlem TÜRKŞEN 1506 turksen@ankara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sibel AÇIK KEMALOĞLU 1083 acik@ankara.edu.tr
Bölüm Sekreterleri
Serap KIŞ 1184 istatsek@science.ankara.edu.tr
Bilge KARABAŞ 1184 istatsek@science.ankara.edu.tr
 
ANABİLİM DALLARI VE AKADEMİK KADRO
 
İstatistik Teorisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Olcay ARSLAN 1210 oarslan@ankara.edu.tr
Arş. Gör. Abdullah YALÇINKAYA 1118 ayalcinkaya@ankara.edu.tr
Arş. Gör. Yetkin TUAÇ 1078 ytuac@ankara.edu.tr
İstatistiki Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Levent ÖZBEK 1420 ozbek@ankara.edu.tr
Doç. Dr. Esin KÖKSAL BABACAN 1262 ekoksal@science.ankara.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Nejla ÖZKAYA TURHAN 1576 nturhan@ankara.edu.tr
Arş. Gör. Özge GÜRER 1471 ozge.tanju@ankara.edu.tr
Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Anabilim Dalı
Prof. Dr. Halil AYDOĞDU 1217 aydogdu@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ 1228 mehmetyilmaz@ankara.edu.tr
Doç. Dr. İhsan KARABULUT 1239 kbulut@science.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Yeşim GÜNEY 1078 ydone@ankara.edu.tr
Arş. Gör. Yasin OKKAOĞLU 1258 yokkaoglu@ankara.edu.tr
Risk Analizi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Rukiye DAĞALP 1291 rdagalp@ankara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sibel AÇIK KEMALOĞLU 1083 acik@ankara.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Kamil Demirberk ÜNLÜ 1473 kdunlu@ankara.edu.tr
Arş. Gör. Burak KARACA 1258 brkkaraca@ankara.edu.tr
Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yılmaz AKDİ 1254 akdi@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Birdal ŞENOĞLU 1508 senoglu@science.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Cemal ATAKAN 1169 catakan@ankara.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Özlem KAYMAZ 1383 ozlgullu@ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Gültaç EROĞLU İNAN 1407 geroglu@ankara.edu.tr
Arş. Gör. Mustafa Hilmi PEKALP 1473 mpekalp@ankara.edu.tr
Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özlem TÜRKŞEN 1506 turksen@ankara.edu.tr
35. Madde
Arş. Gör. Feyza GÜNAY 1383 fgunay@ankara.edu.tr